سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقی دردیست بی درمان

خداوندا،جایسورهایبهنام “عشق” درقرآنتوخالیست

کهاینگونهآغازشود :

 

وقسمبهروزیکهدلترامیشکنندوجزخدایتمرهمینخواهییافت

عکس های متحرک واقعی


نوشته شده در دوشنبه 93/10/8ساعت 1:13 عصر توسط پریا نظرات ( ) |


 Design By : Pichak